Büsan

2019-02-23
Dolar: 5.3242Kur Artı
Euro: 6.0392Kur Artı
reklamalani1
Reklam Rezervasyon

DUYURULAR

Sanal Tur
nenerede
Son Güncelleme:
Alış(TL)
Satış(TL)
Reklam Rezervasyon reklamalan3
Duyurular >> 2019.02.09-10-11-12 Konkordato Komiserliği Eğitimi

2019.02.09-10-11-12 Konkordato Komiserliği Eğitimi


2019.02.09-10-11-12 Konkordato Komiserliği Eğitimi
 Kurs Başlama Tarihi: 9-10-11-12- Şubat 2019
 Kurs Saatleri: Hafta içi: 18.30-22.20 Hafta sonu 12.00-20.00
 Eğitim Yeri: KTO Karatay Üniversitesi Kampusü
 Eğitim Süresi: 24 Saat
 Kurs Ücreti : 700 ₺

Eğitim Şartı
 
En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak
 
Programa Kimler Katılabilir:
 
Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır
 
Türk vatandaşı olmak
 
Tam ehliyetli olmak
 
En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
 
İflas etmemiş olmak
 
Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
 
Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
 
Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
 
Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
 
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
 
Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak
 
Konkordato Komiserliğine ilişkin Resmi Gazete ilanı için Tıklayınız.
 
Eğitim İçeriği
 
I. KONKORDATO KAVRAMI VE TÜRLERİ
II. ADİ KONKORDATO USULÜ
 
A. Konkordato Aşamaları
 
B. Konkordatoya Başvurulabilecek Kişiler
 
C. Konkordato Türleri
 
D. Konkordatonun Amacı
 
C. Konkordato Başvurusunda Yetkili ve Görevli Mahkeme         
 
D. Konkordato Başvurusu Yapılırken Mahkemeye Verilmesi Gereken Belgeler
 
Konkordato Ön Projesi
Borçlunun Malvarlığı ve Mali Durumunu Gösterir Belgeler, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Nihai Bilanço ve Ara Bilançolar   
Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösterir Tablo
Alacaklıların Eline Konkordatoda ve Borçlunun İflası Halinde Geçecek Miktarı Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablo   
Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanan Finansal Analiz Raporları   
III. KONKORDATO BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
IV- GEÇİCİ MÜHLET
 
A. Geçici Mühlet Kararı Verilmesinin Sonuçları
 
1- Borçlunun Malvarlığının Korunması için Gerekli Tedbirler Alınması
 
2- Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması
 
3- Geçici Komiser Atanması ve Geçici Komiserin Görevleri
 
B. Geçici Mühlet İçerisinde Alacaklıların Hakları
 
V. KONKORDATO KOMİSERİ
 
A-  Komiserin Nitelikleri
 
B- Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri Ve Yasak İşler
 
C- Konkordato Komiserliğinden Kaçınma Ve Ayrılma Sebepleri
 
D- Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri
 
E- Konkordato Komiserinin Bilgi Ve Belge Temini İle İletişimi
 
F- Konkordato Komiserliğine İlişkin Özel Sicil
 
VI. KESİN MÜHLET
 
A- Kesin Mühletin Süresi
 
B- Alacaklılar Kurulu
 
C- Kesin Mühletin Kaldırılması
 
D- Konkordato Talebinin Reddi ve İflasın Açılması
 
E- Kanun Yolları
 
F- Kesin Mühletin Sonuçları
 
1- Adi Alacaklılar Açısından Sonuçları
 
2- Rehinli Alacaklılar Açısından Sonuçları
 
3- Borçlu Açısından Sonuçları
 
4- Sözleşmeler Açısından Sonuçları
 
5- Komiser Açısından Sonuçları
 
G- Konkordato Projesinin Hazırlanması ve Alacaklılara Bildirilmesi
 
H- Alacaklılar Toplantısı
 
1- Alacaklılar Toplantısına Davet
 
2- Projenin Kabulü için Gerekli Çoğunluk
 
VII- KONKORDATONUN MAHKEME TARAFINDAN TASDİKİ
 
A- Konkordato Projesinin Mahkeme Tarafından İncelenmesi
 
B- Konkordatonun Tasdiki Şartları 
 
C- Konkordatonun Tasdiki Kararı, Kapsamı ve İlanı
 
D- Rehinli Malların Muhafaza Ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi
 
E- Konkordatonun Tasdik Edilmemesi Ve Borçlunun İflâsı
 
F- Kanun Yolları
 
G- Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava
 
VIII- KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ
 
IX- KONKORDATONUN FESHİ
 
UYGULAMADA KONKORDATO
 
-Konkortado Komiserinin  Nitelikleri
 
-Geçici Konkordato Komiserinin Tayini,Yetki Ve Sorumlulukları
 
-Geçici Mühlet Konkordato Komiserin Görevleri
 
-Geçici Mühlet Yapılacak İşlemler
 
-Geçici Mühlet Hazırlanacak Raporlar
 
-Kesin Mühlet Süresi Açısından Atanan Konkordato Komiserinin Yetki Ve Sorumlulukları
 
-Kesin Mühlet Yapılacak İşlemler
 
            -Alacaklıların,Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi
 
            -Bildirilen Alacaklar Konusunda Borçlunun Beyanının Alınması
 
            -Borçlunun Mallarının Defterinin Tutulması
 
            -Komiser Tarafından Alacaklılar Toplantısınındüzenlenmesi
 
            -Konkordatonun Tasdiki İçin Karar Nisabı Ve Karar İçin Dosyanın Mahkeye Sunulması
 
-Alacaklar Kurulu
 
-Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları
 
-Kesin Mühletin Borçlular Bakımından Sonuçları
 
-Borçlu Aleyhine Açılmış İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tedbir Kararları Açısından Sonuçları –Uygulama Sonuçları
 
-Faiz Ve Takas Açısından Sonuçları-Uygulama Sonuçları
 
-Müstakbel Alacaklar Ve Konusu Para Olmayan Alacaklar Sonuçları-Uygulama Sonuçları
 
-Konkordatonun Tasdiki-

https://www.karsem.com.tr/Program.asp?pid=114&fbclid=IwAR3a-eno-uJPrY81MUPdXlKYjb5tUT5inIGuS_joqO_Uz7BzRMEFcgwxRUs
Büsan Sanayi
İletişim

Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi Sit. Kosgeb Cad. 10641. Sokak (1. Sokak) No:36 Karatay/Konya

Büsan Yönetim Telefon Numarası:

FAX:+90 332 345 01 35
TEL:+90 332 345 01 34
E-POSTA:info@busanorganizesanayi.com

İletişim Formu (Formu doldurun sizi arayalım)
Ad Soyad:
Telefon:
E-Posta:
Büsan Sanayi Logo
BÜSAN ORGANİZE SANAYİ © ALL RIGHT RESERVED 2014 Tüm hakları saklıdır.İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Bu site XHTML ve CSS kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Site en iyi 1024x768 ve üzeri çözünürlüklerde görüntülenmektedir.
Sektörün en iyi proje tasarım firması SHM Grup Medya Reklam Tanıtım Ltd. Şti. tarafından projelendirilmiştir
Yönetim site içeriğinde adı geçen firmaların ve yayınladıkları telefon numaraları adresleri gibi bilgileri doğruluk testinden geçirmek zorunda değildir.
Tüm firma tanıtımları ürünler ve ilanlar ile bunlara ait videoları ve resimleri üye şirketler tarafından kayıt edilmiş olup Büsan yönetimi editörleri tarafından onaylandıktan sonra
sitede yayınlanmaktadır. Çalışma prensiplerimiz hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları sayfalarımızı ziyaret ediniz.