Büsan

2019-03-20
Dolar: 5.4809Kur Artı
Euro: 6.2223Kur Artı
reklamalani1
Reklam Rezervasyon

HABERLER

DUYURULAR

Sanal Tur
nenerede
Son Güncelleme:
Alış(TL)
Satış(TL)
Reklam Rezervasyon reklamalan3
Haberler >> Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre Danışmanlık Hizmeti


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN 10.09.2014 Tarihli 29115  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ” kapsamında bu yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler “2872 sayılı Çevre Kanunu”nca “ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ” alması zorunludur. Büsan Organize Sanayi'nde bulunan NATUÇEV Çevre Danışmanlık alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri sizlerin hizmetine sunmaktadır.

Geçici faaliyet belgesi nedir?

İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için verilen belge demektir. 

Çevre izni nedir?
Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izin demektir.

Çevre lisansı nedir?
Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterlilik demektir.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek–1 Listesi) 
b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek–2 Listesi) 

Ek–1 ve Ek–2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi alması zorunludur.

Ek–1 Listesinde yer alan işletmelerin Geçici Faaliyet Belgesi, İzin ve Lisans Belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Ek–2 Listesinde yer alan işletmelerin Geçici Faaliyet Belgesi, İzin ve Lisansları Belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir.

Uygulama Süreci:
Ek–1 ve Ek–2 listelerinde yer alan işletmeler, geçici faaliyet belgesi alabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmasından hizmet almak zorundadır. Hizmeti gerçekleştirecek Yetkili mühendisler tarafından ilgili menciye (Bakanlık, İl Müdürlükleri) e-başvuru yapar.

•   17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini başvuru formunda belgelemek zorundadırlar.

•   Tüm işletmelere, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için yetkili merci tarafından en fazla bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilebilir. 

EK–1 ve EK–2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

Çevre İzin ve Lisans Süresi:
İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.

Çevre Danışmanlık Firmalarının Süreçteki Yeri:
Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları Bakanlık tarafından yetki verilen Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yapılabilecektir. Firmamız; Çevre ve Şehircilik  Bakanlığından ÇDYB-9368  Belge Numarası ile Çevre Danışmanlık Yetkisi almıştır.

Bir diğer alternatif ise; Çevre İzni ve Çevre Lisansı alacak firmanın yer aldığı listeye göre belirlenen sayıda Çevre Görevlisi Belgesi olan personeli, bünyesinde istihdam etmesi gerekmektedir.

Natuçev; 2016 Yılında kurulmuş olup çevre mevzuatları konusunda mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başlamıştır.
Hızla artan sanayi ve teknolojideki gelişmelerin meydana getirdiği çevre kirliliği, nüfusun artması ve bitmez tükenmez görünen doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevre konusunu dünya gündeminin birinci sıralarına yerleştirmiştir. Bu amaçla da ülkemizde yayınlanan çevre kirliliği yönetmelik ve mevzuatları işletmelerin çevreye verdiği zararları önlemek ve gereken tedbirleri almayı hedeflemektedir. Ülkemizde yayımlanan mevzuatlar çerçevesinde Natuçev işletmelerin yasal mevzuatlara bağlı kalarak gerekli tedbirleri alması için gerekli mühendislik hizmetlerini vermektedir.
Çevre Danışmanlık Firması Olarak Çalıştığımız Sektörler
 
Enerji Endüstrisi,
Madencilik ve Yapı Malzemeleri,
Metal Endüstrisi,
Kimya ve Petro Kimya Endüstrisi,
Yüzey Kaplama,
Gıda Endüstrisi,
Tarım ve Hayvancılık,
Atık Yönetimi,
Turizm Tesisleri,
Sağlık Hizmetleri,
Resmi Kurum ve Kuruluşlar
 
Çevre Danışmanlık Firması Olarak Mevzuat Kapsamında Sunulan Hizmetlerimiz
Yılda bir defadan az olmamak üzere, ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak iç tetkikini gerçekleştirir
Çevre yönetimi ve denetimi faaliyetlerini koordine eder
Çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme çalışmalarını yürütür
Bakanlıkça ve/veya il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce istenecek bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak iletir
Çevre Danışmanlık Firması olarak tesis ve faaliyet çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenler
Bakanlıkça veya il çevre ve şehircilik müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurur
Çevre Danışmanlık Firması Hizmet verdiği tesis veya faaliyetlerin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutar
İhtiyaç duyulan bilgi ve verileri öngörülen formatta ve zamanında Bakanlığa bildirir.
 
ÇED RAPORU
PROJE TANITIM DOSYASI
ÇEVRE DANIŞMANLIK VE ÇEVRE GÖREVLİSİ
ÇEVRE İZİNLERİ
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
RUHSAT VE İZİNLENDİRME
HİBE – TEŞVİK
 
Natuçev Çevre Danışmanlık Mühendislik Müşavirlik Müteahhitlik Ticaret ve Limited Şirketi
ADRES:BÜSAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ 10625.SOKAK NO:4 KARATAY/KONYA
TEL: +90 332 345 44 49
GSM: 0538 337 02 66
FAX: +90 332 345 44 29
www.natucevre.com
 
YORUM YAZ
Ad Soyad :
Yorum Başlığı :
Yorum :
Büsan Sanayi
İletişim

Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi Sit. Kosgeb Cad. 10641. Sokak (1. Sokak) No:36 Karatay/Konya

Büsan Yönetim Telefon Numarası:

FAX:+90 332 345 01 35
TEL:+90 332 345 01 34
E-POSTA:info@busanorganizesanayi.com

İletişim Formu (Formu doldurun sizi arayalım)
Ad Soyad:
Telefon:
E-Posta:
Büsan Sanayi Logo
BÜSAN ORGANİZE SANAYİ © ALL RIGHT RESERVED 2014 Tüm hakları saklıdır.İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Bu site XHTML ve CSS kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Site en iyi 1024x768 ve üzeri çözünürlüklerde görüntülenmektedir.
Sektörün en iyi proje tasarım firması SHM Grup Medya Reklam Tanıtım Ltd. Şti. tarafından projelendirilmiştir
Yönetim site içeriğinde adı geçen firmaların ve yayınladıkları telefon numaraları adresleri gibi bilgileri doğruluk testinden geçirmek zorunda değildir.
Tüm firma tanıtımları ürünler ve ilanlar ile bunlara ait videoları ve resimleri üye şirketler tarafından kayıt edilmiş olup Büsan yönetimi editörleri tarafından onaylandıktan sonra
sitede yayınlanmaktadır. Çalışma prensiplerimiz hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları sayfalarımızı ziyaret ediniz.