Büsan

2019-03-20
Dolar: 5.4793Kur Artı
Euro: 6.2183Kur Eksi
reklamalani1
Reklam Rezervasyon

HABERLER

DUYURULAR

Sanal Tur
nenerede
Son Güncelleme:
Alış(TL)
Satış(TL)
Reklam Rezervasyon reklamalan3
Haberler >> Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Çalışması

Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Çalışması


Türkiye'de bulunan GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARIN ÇALIŞTIRILMASI konusunda firmalarımıza destek verilecektir. Özellikle SURİYELİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN FİRMALARIMIZIN BÜSAN Sanayi Yönetimiyle irtibata geçmelerini rica ederiz. BÜSAN SANAYİ YÖNETİMİ TELEFON: 0332 345 01 34 - 345 01 35

Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Çalışma İzni ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

1. Geçici Koruma nedir?
Geçici Koruma uluslararası koruma çeşitlerinden biridir. Türkiye’deki geçici koruma yönetmeliğine göre
ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel
olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü
belirleme işlemi yapılamayan yabancılara sağlanan korumayı ifade etmektedir.
Bu kapsamda hazırlanan 22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici
Koruma Yönetmeliği’yle, 28/04/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyetinde meydana gelen olaylar
sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyetinden kitlesel veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen
veya sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler uluslararası koruma
başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına alınmışlardır.
Söz konusu Yönetmelik’e 7/4/2016 tarihinde yapılan değişiklik ile yukarıda bahsedilen kişilerden 20 Mart
2016'dan sonra Türkiye üzerinden düzensiz yollarla Ege adalarına geçmiş olan Suriye Arap Cumhuriyeti
vatandaşlarından Türkiye'ye geri kabul edilenlere, talep etmeleri halinde, geçici koruma sağlanacaktır.

2. Suriyeliler geçici koruma hakkından nasıl faydalanabilir?
Başvuruların yapılacağı yetkili kurum İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’dür.

3. Neden geçici koruma altındaki yabancılara çalışma izni verilmesine ihtiyaç duyuldu?
Ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye geçici korumadan faydalanan Suriyelilerin ve vatansızların bir kısmı çalışma
izni olmaksızın Türkiye’de kötü şartlarda ve kayıt dışı olarak çalışma hayatına katılmaktadır. Kayıt dışı çalışma
insani olmayan koşulların uygulanmasına neden olurken çalışma hayatında da haksız rekabet sonucunu
doğurmaktadır.

4. Geçici korumadan faydalanan Suriyeliler ve vatansızlar çalışma iznine ne zaman başvurabilecek?
Geçici koruma kayıt tarihlerinden 6 ay sonra çalışma izni için başvurabilirler.

5. Çalışma izni başvurusu kim tarafından yapılır?
Çalışma izni başvurusu, geçici koruma sağlanan yabancıyı çalıştıracak işveren tarafından yapılır.
Bağımsız çalışma iznine başvurma koşullarını taşıyan geçici koruma altındaki yabancı, bağımsız çalışma izni için
doğrudan başvuruda bulunabilir.

6. Çalışma izni başvurusunun sonucu kime ve nasıl bildirilir?
Geçici koruma sağlanan yabancı için izin verildiğine dair bilgilendirme e-postası işverene gönderilir. Ayrıca son
durum, Bakanlıkça oluşturulan çalışma izni otomasyon sisteminde “Başvuru Takip” kısmında görüntülenebilir.
Yabancı adına Bakanlıkça düzenlenen kart şeklindeki çalışma izin belgesi yabancının çalışacağı adrese nitelikli
kurye ile gönderilecektir.

7. Çalışma izni muafiyeti nedir, nasıl alınır?
Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerde çalışanlar çalışma izninden muaftır.
Çalışma izni muafiyet başvurusu, yabancı tarafından geçici koruma kimlik belgesi ile kişiye kalma hakkı sağlanan
ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne yapılır.
Geçici koruma altındaki yabancının 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası olması, en az 6 aydır geçici koruma
altında bulunması, ikamet ilinde bu başvuruyu yapıyor olması ve daha önce alınmış bir çalışma izni olmaması gerekir.

8. Geçerli bir çalışma izni bulunan yabancı çalışma izni muafiyeti başvurusunda bulunabilir mi?
Hayır. Ancak geçici koruma sağlanan yabancının mevcut çalışma izni iptal edildikten sonra çalışma izni muafiyeti
başvurusunda bulunabilir.

9. Çalışma izni muafiyet başvurusu kabul edilen yabancıya verilecek belge nedir?
Talebi uygun görülen geçici koruma sağlanan yabancıya, otomasyon sistemi üzerinden çıktısı alınan çalışma izni
muafiyeti bilgi formu verilecektir.

10. İstihdam kotası nedir, nasıl uygulanır?
İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu
geçmemesi gerekir.
Ancak, toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma
izni verilebilir.
Ayrıca, işveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu ildeki İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden
önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı
bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir. Bu hususun Bakanlıkça
değerlendirilmesinde çalışma izni talebinde bulunulan sektör ve illere göre açık iş ve işe yerleştirmeler dikkate
alınır.
Su an için yapılan çalışma izni başvuru sayısı düşük olduğu için istihdam kotası uygulanmamaktadır.

11. Uygulanan %10'luk kotada cinsiyet ayrımı (cinsiyet kotası da) var mı?
Hayır, uygulanan bu kotanın cinsiyet ile alakası olmayıp sadece o kurumda çalışan Türk işçilerin toplam sayısı
üzerinden alınan bir kotadır.

12. Yüzde 10’luk istihdam kotası anonim şirketlerin geneli üzerinden mi yoksa yabancının çalışacağı
işyeri üzerinden mi hesaplanır?
Kota sınırlaması yabancının çalışacağı işyeri/şube için düzenlenir.

13. Mevsimlik işçilerde kota var mı?
Hayır, mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma altındaki yabancılarla ilgili su an için bir
kota sınırlaması yoktur.

14. Suriyeliler iş girişimciliği faaliyetlerinde bulunabilirler mi?
Evet. Suriyeliler kendi islerini Türk vatandaşları gibi resmi kurumlara kaydettirebilirler. Bu kişiler çalışma
izinlerine kendileri başvurur.

15. Çocuk işçiliği problemi ile nasıl baş edilmektedir?
Çocuk işçiliği ile ilgili denetimler devam etmektedir ve bu denetimler artırılacaktır. Çocuk işçiliğinin azaltılması
ile ilgili özel sektör ile işbirliğine gidilmeye çalışılmaktadır. Konuyla ilgili ailelerin yetkinlik programlarına
yönlendirilmeleri ve şartlı nakit eğitim yardımları planlanmaktadır ve çok yakında uygulamaya koyulacaktır.

16. Geçici koruma altındaki bir yabancıya çalışma izni almak için neler gereklidir?
Yabancının 99’lu yabancı kimlik numarasını taşıyan geçici koruma kimlik belgesi, yabancının fotoğrafı, işverenle
işçi arasında imzalanan sözleşme, işverene ait e-devlet şifresi, gerekirse işyeri ile ilgili belgeler (faaliyet belgesi,
kuruluşun son sermaye ve ortalık bilgileri, son yıla ait vergi beyanı, vekâletname vb.).
İlgili formatları bakanlık web sitesinde bulabilirsiniz: http://www.calismaizni.gov.tr/calisma-izni/sozlesme-vedilekce-
ornekleri/

17. 99 ile başlayan kimlik numarama nasıl ulaşabilirim?
Yabancıların 98 ile başlayan numaraları ile
http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/YabanciKimlikSorgulama.aspx adresinden sorgulama yapılarak 99
ile başlayan kimlik numaraları öğrenilebilir.

18. Çalışma izni başvuru sürecinde geçici koruma kimlik belgesi ve numarası yerine geçen belgeler ve
numaralar nelerdir?
Aşağıdaki belgeler ve numaralar geçici koruma belgesinin ve numarasının yerine kullanılabilir:
• Yabancılara verilen kimlik numarası
• Uluslararası koruma başvuru sahibi kayıt belgesi
• Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi
• Uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi

19. Çalışma izni almak için işveren ve geçici koruma altındaki yabancı arasında nasıl bir sözleşme
imzalanmalıdır?
İşin niteliğinin açıkça belirtildiği “Belirli Süreli Bir Sözleşme” imzalanmalıdır. Aşağıdaki linkten örnek sözleşme
temin edilebilir.
http://www.calismaizni.gov.tr/calisma-izni/sozlesme-ve-dilekce-ornekleri/

20. Çalışma izni ücretli mi?
Çalışma izni ücretli değildir. Başvuru sırasında herhangi bir ücret ödenmez ancak başvuru olumlu sonuçlanırsa
işverene bir e-posta ile çalışma izni başvurusunun olumlu sonuçlandığı ve harç ödenmesi gerektiği bildirilir. Süreli
çalışma izni harç bedeli toplamda 558 TL’dir. Detaylı bilgi için: http://www.calismaizni.gov.tr/calisma-izni/harcve-
banka-bilgileri/

21. Kayıt sonrası 6 aylık süreç nasıl isler?
Çalışma izni başvurusunun veya çalışma izni muafiyet başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici
koruma süresinin doldurulmuş olması gerekir.

22. Bağımsız çalışma izni nedir? Başvurusu nasıl yapılır?
Geçici koruma kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan yabancılar aşağıdaki koşulları sağladıktan
sonra çalışma izni başvurusunda bulunulabilirler:
• Vergi numarası olması koşuluyla işyerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması (şirketler için ticaret sicil
gazetesi, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi işyerinin
faaliyetini gösterir belgelerin başvuru esnasında otomasyon sistemine taratılması gerekir).
Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken çalışma izni bulunması koşulu aranacaktır.

23. Ön izin nedir? Hangi durumlarda gerekir ve nasıl elde edilir?
Çalışma izin başvurusu surecinde aşağıdaki meslekler için ilgili bakanlıklardan ön izin alınmalıdır:
• Sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığından
• Eğitim meslek mensuplarının ise Milli Eğitim Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından ön izin almaları gerekir.
Ön izin belgesi olmayan başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılır.

24. Türkiye’de geçici koruma kimlik belgesi almış olan geçici korumadan faydalanacak Suriyeliler ve
vatansızlar istedikleri ilde çalışabilecekler mi?
Hayır, sadece geçici koruma kapsamında ikametlerine izin verilen illerde çalışabilecekler. Bir başka deyişle İçişleri
Bakanlığı tarafından kendilerine verilen geçici koruma kimlik belgesinin üzerinde ikamet ili olarak gösterilen il
çalışabilecekleri ilin sınırını da çizmiş olacak.
Eğer kişi farklı bir şehirde çalışmak istiyorsa ilk önce ikamet şehrini değiştirmelidir.

25. İşyerlerinde geçici koruma altındaki yabancıların çalıştırılmasına ilişkin bir sınırlama olacak mı?
Bir işyerinde çalıştırılan geçici korumadan faydalanan Suriyeli ve vatansız sayısı işyerindeki toplam çalışan
sayısının yüzde 10’ununu geçemez. Çalışan sayısı 10’dan azsa 1 geçici korumadan faydalanan Suriyeli veya
vatansız istihdam edilebilir.
İŞKUR aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlar kapsamında bir işyerinde mesleki
eğitim ve işbaşı eğitimi görecekler ile bu kişilerin eğitim süresinin sonunda aynı işyerinde çalıştırılması için
Bakanlığa başvuruda bulunulabilir. Bu kapsamında yapılacak başvurularda, Bakanlıkça işyeri istihdam kotası
farklı uygulanabilir.

26. Geçici koruma altındaki yabancıların çalıştırılmasıyla ilgili sınırlamalar hangi koşullarda
kaldırılabilecek?
Suriye’den gelen mülteciler ve vatansızların sayısı işyerinde çalışanların yüzde 10’unu geçemeyeceği kuralı açık
bulunan işler Türk işçiler tarafından kapatılamadığı takdirde geçerli olmaz.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılan başvuruyu izleyen dört haftalık süre içerisinde, istihdam edilmek
istenen geçici koruma sağlanan yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşının bulunup
bulunmadığına ilişkin olarak bu müdürlüklerce gerekli değerlendirme yapılır. Dört haftalık sürenin bitiminde,
yabancının çalıştırılacağı işi yapacak Türk vatandaşının o ilde bulunmadığının tespit edilecek olması halinde, il
müdürlükleri tarafından işverenlere, geçici koruma sağlanan yabancının istihdam edilebileceğine yönelik bir belge
verilir. Bu durumlarda kota esnetilebilir.

27. Geçici koruma altındaki yabancıların çalıştırılmasında ayrı bir maaş düzenlemesi olacak mı?
Hayır. Geçici korumadan faydalanan Suriyeliler ve vatansızlar da, Türkiye’deki çalışma mevzuatına bağlıdır. Bu
kapsamda Türkiye’de asgari ücretin altında çalışma yaptırılamayacağı hükmü Suriyeli mülteciler ve vatansızlar
için de geçerlidir.

28. Çalışma izni alınan kişi şehir dışına gideceğinde Göç İdaresi’nden izin alması gerekir mi?
Çalışma izni ancak ikamete izin verilen şehirde geçerlidir, eğer kişi çalıştığı firma tarafından şehir dışında
görevlendirilirse ikamet ilindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden yol izni alınması gerekir.
İzin için gerekli evraklar:
• Gidiş amacını belirten başvuru dilekçesi
• 2 adet fotoğraf
• Kimlik fotokopisi

29. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çalışma izni başvurusu yeterli midir?
Çalışma izin başvurusunun otomasyon sistemi üzerinden çevrimiçi yapılması yeterli olup Bakanlığa kâğıt
ortamında herhangi belge gönderilmesine gerek yoktur.
Otomasyon sistemi web sitesi için linki takip ediniz: https://www.turkiye.gov.tr/

30. Geçici koruma altındaki yabancının çalışma iznini ne zaman yenilemek gerekir?
Çalışma izni ilk olarak bir yıllık düzenlenir. Bir yılın bitmesine 60 gün kala yeniden başvuru süreci başlar. Uzatma
önce 3, daha sonra 6 yıllık çalışma izinleri olarak verilir.

31. Geçici koruma altındaki işçi aynı anda birden fazla yerde çalışmak için çalışma iznine başvurabilir mi?
Hayır, geçici koruma altındaki işçi ancak tek bir işte çalışmak için başvuruda bulunabilir.

32. Geçici koruma altındaki yabancının sigorta primlerinin yatırılıp yatırılmadığı nasıl takip edebilir?
İşçinin sigorta primlerinin yatırılmasından işvereni sorumludur. Takip süreci Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından yapılır. Yabancı isterse e-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden kendi
primlerini takip edebilir.

33. Çalışma izni olan geçici koruma altındaki yabancı hangi sağlık hizmetlerinden faydalanabilir?
Çalışma iznine sahip geçici koruma altındaki yabancı primleri GİGM (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından
ödenen genel sağlık sigortası kapsamından çıkartılır ve primleri işvereni tarafından ödenen SGK (Sosyal Sigortalar
Kurumu) kapsamında yatırılarak kişi mevcut bütün sağlık hizmetlerinden katki payi odeyerek faydalanabilir.

34. Çalışma iznine sahip geçici koruma altındaki yabancılar hangi sigorta kapsamına alınır?
4A (kişinin başkasının yanında bir işte çalışması)
4B (kişinin kendi adına bir şirket kurup kendi sigorta primlerini kendi ödemesi)
Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak kişiler isterlerse kendi sigorta primlerini yatırabilir. 30 günden
fazla sürecek tarım ve hayvancılık işlerinde, 30 günün sonunda yine işveren tarafından sigorta yapılması
gerekmektedir.

35. Çalışma izni alan geçici koruma altındaki bir yabancı hangi haklara sahiptir?
Yukarıda sayılan sosyal güvencelere ek olarak kişi asgari ücretle çalışan bir Türk işçinin sahip olduğu izin, kıdem
vb. tüm çalışma haklarına sahiptir.

36. Geçici koruma altındaki yabancı iş değiştirmesi durumunda herhangi bir işlem yapması gerekir mi?
Evet, geçici koruma altındaki yabancının işten ayrılmasıyla çalışma izni iptal süreci firma tarafından yapılır. Bu
iptalin sözleşmenin feshini takiben en geç 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Aynı işçinin adına bu kişinin
yeni işvereni çalışma izninin iptalinin ardından başka bir iş için tekrar çalışma iznine başvurabilir.

37. Çalışma izni alınan geçici koruma altındaki işçi aynı şirketin başka şubesine geçiş yapabilir mi ya
da dönemsel olarak o işyerinin başka şubelerinde çalışabilir mi?
Hayır. Çalışma izni sisteme girilen işveren adresinde geçerlidir. Yer değişikliği durumunda - aynı şirketin başka
şubesi dahi olsa - o şube için yeniden çalışma izni alınması gerekir. Geçici koruma altındaki yabancının aynı işyeri
bile olsa şubeler arası rahatça geçişini sağlayan bir çalışma izni sistemi mevcut değildir.
 
38. ISKUR nedir? Geçici koruma altındaki yabancılar İŞKUR’a kayıt yaptırabiliyor mu?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) is arayan kişileri kaydeden ve bu kişilerin is bulma işlemlerini gerçekleştiren
kurumdur.
Geçici koruma sağlanan yabancılar, en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması koşuluyla,
Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlara katılabilir ve
bu kapsamda bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görebilirler.

39. Geçici koruma altındaki yabancılar Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) mesleki eğitimlerinden
yararlanabiliyorlar mı?
Evet. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlar
kapsamında bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görecekler ile bu kişilerin eğitim süresinin sonunda aynı
işyerinde çalıştırılması için Bakanlığa başvuruda bulunulabilir. Bu başvurularda, Bakanlıkça işyeri istihdam kotası
farklı uygulanabilir.

40. Mühendislik vb. kalifiye işlerde çalışan geçici koruma altındaki yabancıların sorumluluk ve imza
yetkileri var mıdır?
Hayir. Geçici koruma altındaki yabancılar ülkelerindeki savaştan kaçtıkları için onlara diğer yabancılar gibi
diploma zorunluluğu getirilememiştir. Dolayısıyla diplomasını beyan edemeyen bir geçici koruma altındaki
yabancının denklik alması ya da sorumlu işlerde çalıştırılabilmesi mümkün değildir. Farklı görevlerde
çalıştırılması durumunda sorumluluk işverene aittir.

41. Daha detaylı bilgi destek yolları nelerdir?
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili bilgilendirici eğitimler düzenlemektedir.
• Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR), ÇSGB ve BMMYK ile işbirliği içinde ücretsiz eğitimler
düzenlemekte ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
IMPR ile iletişime geçmek için calismaizni@imprhumanitarian.org
YORUM YAZ
Ad Soyad :
Yorum Başlığı :
Yorum :
Büsan Sanayi
İletişim

Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi Sit. Kosgeb Cad. 10641. Sokak (1. Sokak) No:36 Karatay/Konya

Büsan Yönetim Telefon Numarası:

FAX:+90 332 345 01 35
TEL:+90 332 345 01 34
E-POSTA:info@busanorganizesanayi.com

İletişim Formu (Formu doldurun sizi arayalım)
Ad Soyad:
Telefon:
E-Posta:
Büsan Sanayi Logo
BÜSAN ORGANİZE SANAYİ © ALL RIGHT RESERVED 2014 Tüm hakları saklıdır.İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Bu site XHTML ve CSS kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Site en iyi 1024x768 ve üzeri çözünürlüklerde görüntülenmektedir.
Sektörün en iyi proje tasarım firması SHM Grup Medya Reklam Tanıtım Ltd. Şti. tarafından projelendirilmiştir
Yönetim site içeriğinde adı geçen firmaların ve yayınladıkları telefon numaraları adresleri gibi bilgileri doğruluk testinden geçirmek zorunda değildir.
Tüm firma tanıtımları ürünler ve ilanlar ile bunlara ait videoları ve resimleri üye şirketler tarafından kayıt edilmiş olup Büsan yönetimi editörleri tarafından onaylandıktan sonra
sitede yayınlanmaktadır. Çalışma prensiplerimiz hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları sayfalarımızı ziyaret ediniz.