Büsan

HABERLER

DUYURULAR

Sanal Tur
nenerede
Son Güncelleme:
Alış(TL)
Satış(TL)
Reklam Rezervasyon reklamalan3
Haberler >> Karatay Belediyesi Arsa İhale Duyurusu

Karatay Belediyesi Arsa İhale Duyurusu


KARATAY İhale Tarihi 5 Temmuz 2017Çarşamba Saat: 15.00 Belediye Encümen Salonu Detaylı Bilgi için İ L A N
 
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 
 
 1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu  kayıtları  ve muhammen  bedelleri yazılı 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 ve 11 inci sıradaki gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci sıradaki gayrimenkul Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
 
 2- İhale 05.07.2017 Çarşamba günü saat 15:00' da Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
 
 3-İhaleye gireceklerin en geç 05.07.2017 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine  geçen belgeler ile 5 ve 7 nci maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.
 
 4- Gayrimenkullerin bedelleri ;
 
      a) Satılacak 1, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde;
 
 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 ve 14 üncü sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 5 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satışlardan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır
 
 5-Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
 
A- Dış zarf
 
    a)Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)
 
    b)Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)
 
    c)Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ıncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)
 
                     d)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
 
         e)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
 
         f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, ( Ortak girilmesi halinde)
 
             B- İç zarf
 
 a)Teklif mektubu
 
                 6-Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.
 
           7- Açık teklif usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler.
 
   a)Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)
 
   b)Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)
 
   c)Geçici teminat  (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)
 
                   d)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
 
       e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
 
       f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, ( Ortak girilmesi halinde)
 
           8- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.
 
           9-Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 
 
 
 

S.N

Mahalle

Ada

Parsel

M2

Arsa Payı

Kat

Bağ. Böl.

Blok

Niteliği

Muhammen Bedel

TL

Geçici Tem.Bedeli TL

1

H.Yusuf Mescit

30801

3

30.873,28

Tam

---

---

---

Arsa

16.980.000,00

509.400,00

2

H.Yusuf Mescit

30802

1

37.211,57

Tam

---

---

---

Arsa

19.350.000,00

580.500,00

3

Fevzi Çakmak

16299

1

4.164,97

Tam

---

---

---

Arsa

4.165.000,00

124.950,00

4

Karakulak

30814

7

949,12

½ (474,56 m²)

---

---

---

Arsa

335.000,00

10.050,00

5

Tatlıcak

5759

89

33.160,92

Tam

---

---

---

Arsa

4.975.000,00

149.250,00

6

Mezbaha (Fetih)

31274

3

8.208,11

Tam

---

---

---

Arsa

5.196.000,00

155.880,00

7

Saraçoğlu

24697

1

565,00

327/565 (327)

---

---

---

Arsa

34.350,00

1.030,50

8

Saraçoğlu

5717

185

6.628,05

1041/1657 (4.164,03)

---

---

---

Arsa

196.000,00

5.880,00

9

Hacıyusuf Mescit

33376

1

64.847,99

Tam

---

---

---

Arsa

36.965.000,00

1.108.950,00

10

Hacıyusuf Mescit

33377

1

75.969,49

Tam

---

---

----

Arsa

41.785.000,00

1.253.550,00

11

Hacıyusuf Mescit

33378

1

48.423,85

Tam

---

---

---

Arsa

20.340.000,00

610.200,00

12

Karaaslan

17584

4

273,69

Tam

---

---

---

Arsa

50.000,00

1.500,00

13

Karaaslan

21737

8

500,00

Tam

---

---

---

Arsa

90.000,00

2.700,00

14

Karaaslan

21737

9

804,00

Tam

---

---

---

Arsa

201.000,00

6.030,00

15

Sarnıç 

5061

50

145,00

---

1

5

B

MeskenGB

210.000,00

6.300,00

16

Sarnıç

5061

50

145,00

---

2

12

B

MeskenGD

200.000,00

6.000,00

17

Sarnıç

5061

50

145,00

---

3

15

B

MeskenKD

180.000,00

5.400,00

18

Sarnıç

5061

50

145,00

---

4

18

B

MeskenKB

190.000,00

5.700,00

19

Sarnıç

5061

50

145,00

---

5

21

B

MeskenGB

210.000,00

6.300,00

20

Ulubatlı Hasan

3722

29

134,00

---

3

9

---

Mesken GB

200.000,00

6.000,00

21

Hamzaoğlu

32511

2

100,00

---

3

5

A2 Blok

MeskenDB

180.000,00

5.400,00

S.N

Mahalle

Ada

Parsel

M2

Arsa Payı

Kat

Bağ. Böl.

Blok

Niteliği

Muhammen Bedel

TL

Geçici Tem.Bedeli TL

1

H.Yusuf Mescit

30801

3

30.873,28

Tam

---

---

---

Arsa

16.980.000,00

509.400,00

2

H.Yusuf Mescit

30802

1

37.211,57

Tam

---

---

---

Arsa

19.350.000,00

580.500,00

3

Fevzi Çakmak

16299

1

4.164,97

Tam

---

---

---

Arsa

4.165.000,00

124.950,00

4

Karakulak

30814

7

949,12

½ (474,56 m²)

---

---

---

Arsa

335.000,00

10.050,00

5

Tatlıcak

5759

89

33.160,92

Tam

---

---

---

Arsa

4.975.000,00

149.250,00

6

Mezbaha (Fetih)

31274

3

8.208,11

Tam

---

---

---

Arsa

5.196.000,00

155.880,00

7

Saraçoğlu

24697

1

565,00

327/565 (327)

---

---

---

Arsa

34.350,00

1.030,50

8

Saraçoğlu

5717

185

6.628,05

1041/1657 (4.164,03)

---

---

---

Arsa

196.000,00

5.880,00

9

Hacıyusuf Mescit

33376

1

64.847,99

Tam

---

---

---

Arsa

36.965.000,00

1.108.950,00

10

Hacıyusuf Mescit

33377

1

75.969,49

Tam

---

---

----

Arsa

41.785.000,00

1.253.550,00

11

Hacıyusuf Mescit

33378

1

48.423,85

Tam

---

---

---

Arsa

20.340.000,00

610.200,00

12

Karaaslan

17584

4

273,69

Tam

---

---

---

Arsa

50.000,00

1.500,00

13

Karaaslan

21737

8

500,00

Tam

---

---

---

Arsa

90.000,00

2.700,00

14

Karaaslan

21737

9

804,00

Tam

---

---

---

Arsa

201.000,00

6.030,00

15

Sarnıç 

5061

50

145,00

---

1

5

B

MeskenGB

210.000,00

6.300,00

16

Sarnıç

5061

50

145,00

---

2

12

B

MeskenGD

200.000,00

6.000,00

17

Sarnıç

5061

50

145,00

---

3

15

B

MeskenKD

180.000,00

5.400,00

18

Sarnıç

5061

50

145,00

---

4

18

B

MeskenKB

190.000,00

5.700,00

19

Sarnıç

5061

50

145,00

---

5

21

B

MeskenGB

210.000,00

6.300,00

20

Ulubatlı Hasan

3722

29

134,00

---

3

9

---

Mesken GB

200.000,00

6.000,00

21

Hamzaoğlu

32511

2

100,00

---

3

5

A2 Blok

MeskenDB

180.000,00

5.400,00


YORUM YAZ
Ad Soyad :
Yorum Başlığı :
Yorum :
Büsan Sanayi
İletişim

Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi Sit. Kosgeb Cad. 10641. Sokak (1. Sokak) No:36 Karatay/Konya

Büsan Yönetim Telefon Numarası:

FAX:+90 332 345 01 35
TEL:+90 332 345 01 34
E-POSTA:info@busanorganizesanayi.com

İletişim Formu (Formu doldurun sizi arayalım)
Ad Soyad:
Telefon:
E-Posta:
Büsan Sanayi Logo
BÜSAN ORGANİZE SANAYİ © ALL RIGHT RESERVED 2014 Tüm hakları saklıdır.İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Bu site XHTML ve CSS kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Site en iyi 1024x768 ve üzeri çözünürlüklerde görüntülenmektedir.
Sektörün en iyi proje tasarım firması SHM Grup Medya Reklam Tanıtım Ltd. Şti. tarafından projelendirilmiştir
Yönetim site içeriğinde adı geçen firmaların ve yayınladıkları telefon numaraları adresleri gibi bilgileri doğruluk testinden geçirmek zorunda değildir.
Tüm firma tanıtımları ürünler ve ilanlar ile bunlara ait videoları ve resimleri üye şirketler tarafından kayıt edilmiş olup Büsan yönetimi editörleri tarafından onaylandıktan sonra
sitede yayınlanmaktadır. Çalışma prensiplerimiz hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları sayfalarımızı ziyaret ediniz.