Büsan

HABERLER

DUYURULAR

Sanal Tur
nenerede
Son Güncelleme:
Alış(TL)
Satış(TL)
Reklam Rezervasyon reklamalan3
Haberler >> Karatay Belediyesi İhale Duyurusu 13.09.2017

Karatay Belediyesi İhale Duyurusu 13.09.2017


KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            1-Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu  kayıtı  ve muhammen  bedeli yazılı gayrimenkul 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
 
             2- İhale 13.09.2017 Çarşamba günü saat 15:05’de belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
 
             3- Arsa bedeli;  % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 11 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satıştan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır.
 
            4-Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
 
A- Dış zarf
 
         a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)
 
         b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)
 
         c) Geçici teminat  (2886 sayılı D.İ.K.’ nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)
 
                            d)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel         kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
 
                e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
 
               f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, ( Ortak girilmesi halinde)
 
B- İç zarf
 
    a)Teklif mektubu
 
            5- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar Encümen Başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.
 
              6- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.
 
             7-Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 
Mahalle              Pafta      Ada      Parsel           M2          Niteliği     Muhammen Bedel TL       Geçici Teminat Bedeli TL
Fevzi Çakmak      29     31203         2         145.114,02     Arsa           65.302.000,00                   1.959.060,00
 
 
Dosya 1
İlan Tarihi: 2017-09-05
https://www.karatay.bel.tr/ihaleler-duyurular-detay.html?id=10
YORUM YAZ
Ad Soyad :
Yorum Başlığı :
Yorum :
Büsan Sanayi
İletişim

Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi Sit. Kosgeb Cad. 10641. Sokak (1. Sokak) No:36 Karatay/Konya

Büsan Yönetim Telefon Numarası:

FAX:+90 332 345 01 35
TEL:+90 332 345 01 34
E-POSTA:info@busanorganizesanayi.com

İletişim Formu (Formu doldurun sizi arayalım)
Ad Soyad:
Telefon:
E-Posta:
Büsan Sanayi Logo
BÜSAN ORGANİZE SANAYİ © ALL RIGHT RESERVED 2014 Tüm hakları saklıdır.İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Bu site XHTML ve CSS kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Site en iyi 1024x768 ve üzeri çözünürlüklerde görüntülenmektedir.
Sektörün en iyi proje tasarım firması SHM Grup Medya Reklam Tanıtım Ltd. Şti. tarafından projelendirilmiştir
Yönetim site içeriğinde adı geçen firmaların ve yayınladıkları telefon numaraları adresleri gibi bilgileri doğruluk testinden geçirmek zorunda değildir.
Tüm firma tanıtımları ürünler ve ilanlar ile bunlara ait videoları ve resimleri üye şirketler tarafından kayıt edilmiş olup Büsan yönetimi editörleri tarafından onaylandıktan sonra
sitede yayınlanmaktadır. Çalışma prensiplerimiz hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları sayfalarımızı ziyaret ediniz.