Büsan

2019-03-20
Dolar: 5.479Kur Artı
Euro: 6.2187Kur Eksi
reklamalani1
Reklam Rezervasyon

HABERLER

DUYURULAR

Sanal Tur
nenerede
Son Güncelleme:
Alış(TL)
Satış(TL)
Reklam Rezervasyon reklamalan3
Haberler >> KOSGEB'den Destek

KOSGEB'den Destek


KOSGEB 2017 yılı KOBİGEL Destek Programı Proje Teklif Çağrısı açıklandı.

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
“ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

SON BAŞVURU 20 EKİM 2017 saat 23:59'da sona erecektir.

KOSGEB’in aşağıdaki metin ile başlattığı proje çağrısıyla; KOBİ başına 300.000.- TL.’ye kadar geri ödemesiz, 700.000.- TL.’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000.- TL.’ye kadar destek verebilecektir. Proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000.- TL.’dir.
 
Proje Teklif Çağrısı için tıklayınız.
 
Başvuru şartı olarak hedef kitle, (NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre) imalat sektöründeki KOBİ’lerdir.
 
Aşağıda belirtilen konulardan birinde en az 6, en fazla 12 ay süre ile hazırlanacak projeler, çağrı kapsamında desteklenecektir.
 
Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları,
Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması,
Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş,
Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım,
Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme,
Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi,
Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması ve
Konu: Yeşil üretime geçiş.
Proje sunacak KOBİ’lerin;
 
KOSGEB e-kobi veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.
Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla;
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek,
Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır.
İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.
Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.
 
KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Başvuru_ve_Uygulama_Kılavuzu ve programın Uygulama_Esaslarını buradan inceleyebilirsiniz.
 
 

SORU VE CEVAPLAR

1.İmalatçı Değilim, Proje Teklif Çağrılarında İlan Edilen Sektörlere Yönelik Proje Hazırlayabilir miyim?

Proje başvurusunda bulunabilmeniz için, Proje Teklif Çağrısında belirtildiği gibi NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet göstermeniz ve ihtiyaç duyulduğu takdirde bu durumu Vergi Dairesinden alınacak Vergi Mükellefiyet yazısı ile belgelendirmeniz gerekmektedir.

2. İmalat Sanayi’nin Orta Düşük ve Düşük Teknoloji Düzeyindeki Sektörlerinden Birinde Faaliyet Göstermeme Rağmen “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve Kobilerin Payının Arttırılması” Proje Teklif Çağrısına Yönelik Proje Hazırlayabilir Miyim?

“Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve Kobilerin Payının Arttırılması” Proje Teklif Çağrısında belirtilen sektörlerde halihazırda faaliyet göstermeniz ve ihtiyaç duyulduğu takdirde bu durumu Vergi Dairesinden alınacak Vergi Mükellefiyet yazısı ile belgelendirmeniz gerekmektedir.

3. Destek Oranları Nedir?

Proje teklif Çağrısı’nda 8 konu başlığı için Projeler; tüm bölgeler için % 60 oranlarında desteklenir.

Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.
4. Projelerin Süresi Nedir?

Proje Teklif Çağrılarında hazırlanacak projelerin süresinin en az 6 en fazla 12 aydır.

5. Desteklenen Proje Giderleri Nelerdir?

Desteklenecek giderler ve özel şartları Proje Teklif Çağrısında İlan edilmiştir. Proje kapsamda;

 • Personel Giderleri,
 • Makine-Teçhizat Giderleri,
 • Yazılım Giderleri,
 • Hizmet Alım Giderleri,

desteklenmektedir.

Detaylar için Proje teklif Çağrılarını inceleyiniz.

6. KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programında Proje Süreçleri Nelerdir?

 • Proje Başvurusu,
 • Ön değerlendirme,
 • Kurul Değerlendirmesi,
 • Projenin başlatılması için Taahhütname verme,
 • İzleme ve Ödeme İşlemleri,
 • Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış

7. Proje Teklif Çağrılarına En Fazla Kaç Proje Başvurusunda Bulunulabilir?

Program kapsamında, bir işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez. İşletme, projenin tamamlanması halinde yeni bir proje sunabilir. Başkanlık tarafından aynı dönemde birden fazla konu belirlenmesi halinde işletmeler belirlenen konulardan sadece biri için başvuru yapabilir.
8. Başvurular Ne Zaman Sonuçlandırılır?

Projelere ait işlemler, son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde sonuçlandırılır.
9. Desteklenmesine karar verilen projeler ne zaman başlar?

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projeler işletmelere bildirilir. İşletme, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde; Taahhütname, Proje Başvuru Formu ve eki belgeleri ilgili Uygulama Birimine kayda alınmak üzere getirir. Taahhütnamenin verilmesiyle proje başlar.
10. İlan Edilen Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

 • Proje Teklif Çağrıları için başvuru koşulları arasında “son başvuru tarihine kadar 2016 yılı beyannamelerin onaylı olması şartı” aranmaktadır. Buna göre son başvuru tarihi itibariyle güncel KOBİ Beyannamesi (2016 yılı) onaylı olmayan işletmelerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Bu sebeple işletmelerin 2016 yılı Beyannamelerinin güncellenmesi işlemlerine öncelik vermesi önemle rica olunur.
 • İşletmenin başvuru yapabilmesi için imalat sanayinde faaliyet göstermesi gerekmektedir. İşletmenin beyannamesinde birden fazla NACE kodu olması durumunda, herhangi bir NACE kodunun Proje Teklif Çağrılarında ilan edilen sektörlerde olması başvuru yapması için yeterli olacaktır.
 • Beyannamelerin güncellenmesi aşamasında, KOSGEB Uygulama Birimi tarafından www.gib.gov.tr üzerinden yapılacak sorgulamalarda tereddüt hasıl olması durumunda vergi dairesinden faaliyet konusunu belirtecek yazı istenebilecektir.
 • KOBİGEL–KOBİ Gelişim Destek Programı 15.03.2016 tarih ve 3549 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile uygulamaya alınmış yeni bir destek programı olduğundan, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında projesi kabul edilen veya reddedilen işletmelerin bu programa başvuru yapmasında bir engel bulunmamaktadır.
 • www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları, Proje Teklif Çağrısı ve Program Başvuru ve Uygulama Kılavuzu dikkatle incelenmelidir.
 • Detaylı bilgi almak için Uygulama Birimlerimiz ile irtibata geçilerek yapılacak bilgilendirme toplantılarına katılım sağlanması faydalı olacaktır.
 
 
Kaynak: KOSGEB
Detaylar: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

1
2
3
4
YORUM YAZ
Ad Soyad :
Yorum Başlığı :
Yorum :
Büsan Sanayi
İletişim

Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi Sit. Kosgeb Cad. 10641. Sokak (1. Sokak) No:36 Karatay/Konya

Büsan Yönetim Telefon Numarası:

FAX:+90 332 345 01 35
TEL:+90 332 345 01 34
E-POSTA:info@busanorganizesanayi.com

İletişim Formu (Formu doldurun sizi arayalım)
Ad Soyad:
Telefon:
E-Posta:
Büsan Sanayi Logo
BÜSAN ORGANİZE SANAYİ © ALL RIGHT RESERVED 2014 Tüm hakları saklıdır.İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Bu site XHTML ve CSS kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Site en iyi 1024x768 ve üzeri çözünürlüklerde görüntülenmektedir.
Sektörün en iyi proje tasarım firması SHM Grup Medya Reklam Tanıtım Ltd. Şti. tarafından projelendirilmiştir
Yönetim site içeriğinde adı geçen firmaların ve yayınladıkları telefon numaraları adresleri gibi bilgileri doğruluk testinden geçirmek zorunda değildir.
Tüm firma tanıtımları ürünler ve ilanlar ile bunlara ait videoları ve resimleri üye şirketler tarafından kayıt edilmiş olup Büsan yönetimi editörleri tarafından onaylandıktan sonra
sitede yayınlanmaktadır. Çalışma prensiplerimiz hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları sayfalarımızı ziyaret ediniz.