Büsan

2024-07-14
Dolar: 0
Euro: 0
reklamalani1
Reklam Rezervasyon

HABERLER

DUYURULAR

Sanal Tur
nenerede
Son Güncelleme:
Alış(TL)
Satış(TL)
Reklam Rezervasyon reklamalan3
Haberler >> 2021 GENEL KURUL KARARI

2021 GENEL KURUL KARARI


SINIRLI SORUMLU BÜSAN ÖZEL ORGANİZELİ
TOPLU İŞYERİ ŞİTE İŞLETME KOOPERATİFİNİN
07 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ 2019-2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI’DIR
 
Sınırlı Sorumlu Büsan Özel Organizeli Toplu İşyeri Site İşletme Kooperatifinin 2019 ve 2020 Yılları Olağan Genel Kurul toplantısı; 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Kooperatif Ana sözleşmesinin 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 47'ci Maddesi ve Kooperatif Anasözleşmesinin 29'cu Maddesi hükümleri doğrultusunda tüm üyelerin veya temsilcilerinin katılımı ile yapılamadığının saat 17.30 itibariyle tutulan tutanak ile tespit edilmesi üzerine, 14 Haziran 2021 tarih ve 04 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ve 21 Haziran 2021 tarihinde üyelere gönderilen davetiyelerde belirtilen İkinci Toplantı tarihi olan 07 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 15.00’de Fevzi Çakmak Mahallesi Kosgeb Caddesi 10642 Sokak No:35 Karatay/Konya adresinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğü’nün 06.08.2021 tarih ve 98056959 66126527 sayılı yazılarıyla Bakanlık Temsilcileri Haşmet YILMAZ ve Mustafa ÇAĞLAYAN’ın gözetiminde toplandı.
 
        Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;
 
A) Genel kurul toplantısına ait toplantı kararının Yönetim Kurulunca 14.06.2021 tarih ve 04 numaralı karar ile alındığı, toplantının gündemini ve yapılacağı adresi içeren davet mektuplarının 21.06.2021 tarihinde 447 (Dört yüz kırk yedi) Üye’ye PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Konya Semazen Şubesi aracılığı ile Taahhütlü Mektup ile gönderildiği,
B) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve üyelerin imzasına sunulan Üyeler Hazirun Listesinde kayıtlı 447 (Dört yüz kırk yedi) üyeden 121 (Yüz yirmi bir) üyenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu, hususları, toplantıya katılan Bakanlık temsilcileri Haşmet YILMAZ ve Mustafa ÇAĞLAYAN tarafından Genel kurula hitaben bilgi verilerek, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
 
GÜNDEM MADDELERİ
 
Madde 01-Genel kurulun açılış konuşması Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim AZMAN tarafından yapıldı. Yoklama ile ilgili bilgilendirme yapılarak toplantı yapılabilmesi için yeterli katılımın ve çoğunluğun olduğu belirtilerek, Divan Üyelerinin seçilmesine geçildi. Divan Üyelikleri için Hamit TÜRK ve Mehmet YAPICI tarafından sözlü olarak Divan Başkanlığına Mithat KOÇAK Katip Üyeliklere Uğur DEVECİOĞLU ve Ömer Faruk MEYDAN teklif edildi. Başka Teklif veren olmadı ve verilen teklif oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi ve gündemin ikinci maddesine geçildi.
 
Madde 02-Genel kurul evrakları ve toplantı tutanakların imza edilmesi için, Divan Başkanı ve Katip’lere imza yetkisi verilmesi hususu genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Divan başkanı tarafından Genel kurula önerge vermek isteyen olup olmadığı soruldu, gündem ilavesine ilişkin önerge olmadığı görüldü. Böylece mevcut Gündem divan başkanlığınca genel kurula okundu. Gündemin üçüncü maddesine geçildi.
 
Madde 03- Gündemin Üçüncü Maddesi gereği 2019 ve 2020 Yılları Bilanço ve Gelir Tabloları ile Yönetim kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasına, müzakeresine ve ibrasına geçildi. 2019 ve 2020 Yıllarına ait Bilanço ve Gelir Gider Tabloları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ilgilileri tarafından okundu. Okunan ve Bilanço, Gelir Tabloları ile raporlar müzakereye açıldı. Üyelerden gelen sorulara Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim AZMAN tarafından cevap verildi. Daha sonra 2019 ve 2020 Yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tabloları Genel Kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra Yönetim Kurulu ve Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu da oy birliği ile ibra edildi. Ayrıca Denetim Kurulu ve Faaliyet Raporu da oylamaya sunuldu. Denetim kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi, Denetim Kurulu da oy birliği ile ibra edildi. Böylece Gündemin Dördüncü Maddesine geçildi.
 
Madde 04-Gündemin Dördüncü maddesi gereği yine söz alan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim AZMAN, Geçen Yıl Yapılan Genel Kurul Toplantısı sonrası Devir veraset ve benzeri nedenler ile üye ismi değişen işyerlerine ilişkin güncellenmiş üye kayıtlarındaki isimlerin kabul edilmesi gerektiğini anlatarak güncellenen isimlerin muhatap üye olarak kabul edilmesini teklif etti. Konu ile ilgili olarak Başka söz alan ya da teklif veren olmayınca Divan Başkanı tarafından verilen teklif oylamaya sunuldu ve Büsan Sanayi Sitesi kapsamında güncellenen isimlerin üye kaydının kabulü oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Divan Başkanı Mithat Koçak’ın teklifi ile de yeni dönemde de benzeri güncelleme çalışmaları yapılması hususunda da yönetim kuruluna yetki verilmesi de oy birliği ile kabul edildi. Böylece gündemin Beşinci maddesine geçildi.
 
Madde 05-Gündemin Beşinci Maddesi gereği, Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyeliklerine 3 (Üç) Yıllığına görev yapmak üzere Mithat KOÇAK, Mehmet YAPICI ve Hamit TÜRK tarafından yazılı olarak verilen teklif dilekçesi ile; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri teklif edildi. Başka bir teklif olmadı. Divan Başkanı verilen teklifi oylamaya sundu. Yapılan oylamada teklif oybirliği ile kabul edilerek Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Yedek Üyeliklerinde Yukarıda ismi geçen kişilerin 3 (Üç) Yıllığına görev yapmaları oy birliği ile kararlaştırılmış oldu. Böylece Gündemin Altıncı Maddesine geçildi.
 
Madde 06-Gündemin Altıncı maddesi gereği Divan bakanı, Yapılan Müzakereler sonucu Yönetim Kurulunca hazırlanan ve bir önceki döneme göre ortalama % 42 artış öngörülen Yeni Dönem (2021-2022 Yılları Kısmi Dönemleri) bütçesini okuttu. Okunan Yeni Dönem (2021-2022 Yılları Kısmi Dönemleri) Bütçesi ile Çalışma Programına ilişkin söz alan olup olmadığını sordu. Emin ASLAN söz alarak Verilen Teklifteki m2 Hesabının 5 TL’den değil 4,5 TL’.den hesaplanmasını teklif etti. Başka teklif veren ve söz alan olmayınca Divan Başkanı Emin ASLAN’ın Teklifini oylamaya sundu. Oylama sonucu Emin ASLAN’ın Teklifi 1 (Bir) oya karşılık katılan diğer üyelerin (120 Üyenin) karşı oylarıyla oy Çokluğu ile kabul edilmedi.
Bunu üzerine Divan Başkanı, Yönetim Kurulunca Hazırlanan Yeni Dönem (2021-2022 Yılları Kısmi Dönemleri) Çalışma Programı ile her yıl gerçekleştirilen site yöneticiliği çalışmalarını da kapsayacak şekilde oluşturulan Yeni Dönem (2021-2022 Yılları Kısmi Dönemleri)  Aidatları ile Bütçe’nin de Gelecek yıl yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere okunduğu şekliyle;
 
Buna göre: Toplanacak aidatların dönem başı olan 01.07.2021 tarihinden itibaren 30.09.2021 tarihine kadar 3 ay süre zarfında ödeneceği ve mülk sahibi kendisi oturuyorsa aidatın kendisince ödeneceği, kiracı oturuyorsa kiracıdan alınacağı, kiracıdan alınamadığı veya mülkün boş kaldığı sürelerde mülk sahibinden alınacağı hususları kabul edilerek;

Showroom işyerleri         : 8 750.00  TL                   500 m² işyerleri : 2 500.00  TL
1500 m² işyerleri              : 7 500.00  TL                   150 m² işyerleri :    750.00  TL
1000 m² işyerleri              : 5 000.00  TL                   100 m² işyerleri :    500.00  TL
600 m² işyerleri                : 3 000.00  TL                            

 
BANKA BİLGİLERİ:
Hesap İsmi    : SINIRLI SORUMLU BÜSAN ÖZEL ORGANİZELİ TOPLU İŞYERİ SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
Banka             : VAKIFBANK BÜSAN ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ       Hesap No :  00158007310032752
IBAN               : TR 27 0001 5001 5800 7310 0327 52
 
BANKA BİLGİLERİ:
Hesap İsmi    : SINIRLI SORUMLU BÜSAN ÖZEL ORGANİZELİ TOPLU İŞYERİ SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
Banka             : TÜRKİYE İŞ BANKASI BÜSAN ŞUBESİ                           Hesap No :  0045050496315
IBAN               : TR 93 0006 4000 0014 5050 4963 15
 
Olmak üzere Oylamaya sundu. Okunan Teklif bir ret oyuna karşılık geri kalan katılan tüm üyelerin (120 üyenin) Kabul oyları ile Oy çokluğu ile kabul edilerek Yeni Dönem (2021-2022) Yılları Kısmi Dönemleri) Çalışma Programı ve Bütçesi ve Oy çokluğu ile kararlaştırılmış oldu. Böylece Gündemin Yedinci maddesine geçildi.
 
Madde 07-Dilek ve temennilerde söz alan İbrahim AZMAN; Öncelikle Büsan Sanayi Sitesinin Organize Sanayi Kapsamına alınmasına ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Konuya ilişkin Raporların tamamlanmasına müteakiben artık Organize Sanayi kapsamına alınmış olacakları temennisinde bulundu.

Daha sonra Divan Başkanı Mithat KOÇAK tarafından Büsan Sanayiinde yapı devam eden 99 Kubbeli Camii’nin tamamlanması için eksik bedelin toplanması konusunda Camii Derneğine Yönetim Kurulu’nun Destek olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Ömer Faruk MEYDAN söz alarak Büsan Sanayii’nin yeni bir İdare Binasına ihtiyacı olduğunu ve yeni İdare binasının yapılması için Üye Başı 1.000.-(Bin) TL toplanması temennisinde bulundu.

Temenniler üzerine söz alan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim AZMAN da temennilere teşekkür ederek Temenniler ile ilgili gerekli değerlendirmelerin Yönetim Kurulunca yapılacağını söyledi.

Başka söz alan almayınca Divan Başkanı görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığını belirterek toplantıya katılımları nedeniyle üyelere teşekkür etti ve saat 16.50 itibariyle Genel Kurul toplantısını sonlandırdı.

        İş bu Genel Kurul Toplantısı Tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında düzenlenerek tarafımızdan imza altına alındı. 07.08.2021 Karatay– KONYA


              Divan Başkanı                                  Katip Üye                                      Katip Üye
              Mithat KOÇAK                          Uğur DEVECİOĞLU                    Ömer Faruk MEYDAN


 

YORUM YAZ
Ad Soyad :
Yorum Başlığı :
Yorum :
Büsan Sanayi
İletişim

Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi Sit. Kosgeb Cad. 10641. Sokak (1. Sokak) No:36 Karatay/Konya

Büsan Yönetim Telefon Numarası:

FAX:+90 332 345 01 35
TEL:+90 332 345 01 34
E-POSTA:info@busanorganizesanayi.com

İletişim Formu (Formu doldurun sizi arayalım)
Ad Soyad:
Telefon:
E-Posta:
Büsan Sanayi Logo
BÜSAN ORGANİZE SANAYİ © ALL RIGHT RESERVED 2014 Tüm hakları saklıdır.İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Bu site XHTML ve CSS kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Site en iyi 1024x768 ve üzeri çözünürlüklerde görüntülenmektedir.
Sektörün en iyi proje tasarım firması SHM Grup Medya Reklam Tanıtım Ltd. Şti. tarafından projelendirilmiştir
Yönetim site içeriğinde adı geçen firmaların ve yayınladıkları telefon numaraları adresleri gibi bilgileri doğruluk testinden geçirmek zorunda değildir.
Tüm firma tanıtımları ürünler ve ilanlar ile bunlara ait videoları ve resimleri üye şirketler tarafından kayıt edilmiş olup Büsan yönetimi editörleri tarafından onaylandıktan sonra
sitede yayınlanmaktadır. Çalışma prensiplerimiz hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları sayfalarımızı ziyaret ediniz.